affisch356x500

Madonnan och gycklaren

Syftet med ljudessän Madonnan och gycklaren är att kunna väcka tankar och diskussion kring hur en läsupplevelse kan se ut – men också kring litteratur och yttrandefrihet, nytta och onytta, makt och gränsdragningar. Här finns också ett skapande moment som går att följa upp i skolundervisning, både inom svenskämnet och inom praktisk-estetiska ämnen.

Studiematerialet är gratis och fritt att använda.

Du som är lärare finner här instruktioner kring hur du kan använda ljudessän med vidhängande studiematerial i din undervisning. Materialet är uppdelat i tre delar:

1) Ett studiematerial med introduktion och diskussionsfrågor. Detta kan delges eleverna i delar eller helhet, eller användas av dig i din planering av arbetet.

2) En lärarinstruktion med lektionsplanering. Den innehåller förslag på tidsåtgång och upplägg.

3) En litteraturlista med titlar som omnämns i ljudessän men också med vidareläsning.

Lycka till!

För lärare

studiematerial
Ladda hem studiematerial här: Madonnan&Gycklaren – Studiematerial.pdf

 

Om Stina Otterberg

Stina-Otterberg-Foto-Anders-Engstrom2
Stina Otterberg är kritiker och författare. Hon skriver regelbundet i Dagens Nyheter och har också juryuppdrag som DN:s kritikerpris och Augustprisjuryn 2014 för skönlitteratur. Hon disputerade i litteraturvetenskap 2010 med den uppmärksammade avhandlingen Klädd i sitt språk som handlar om kritikern, publicisten och författaren Olof Lagercrantz. Hennes senaste bok är en essä om Erik Axel Karlfeldts lyrik, Älska, dricka, sjunga, leva, dö (W&W). För den tilldelades hon Göteborgs stads litteraturpris 2014.

Litteratur

Litteraturlista och vidareläsning.

 

a) Texter och verk som nämns i essän

J.M. Coetzee, ”Universities head for extinction”

Anatole France, ”Le jongleur de Notre Dame” i L’étui de nacre, 1892, svensk översättning ”Den heliga jungfruns gycklare” av Karin Jensen i Pärlemorasken, 1922.

Olof Lagercrantz, ”Till gycklaren av Notre Dame” i Den enda sommaren, 1937.

Olof Lagercrantz, Om konsten att läsa och skriva, 1985.

Jules Massenet, Le Jongleur de Notre Dame [opera]. Finns i olika inspelningar, bland annat med Roberto Alagna och Orchestre National de Montpellier under ledning av Enrique Diemecke, Deutsche Grammophon, 2009.

John Williams, Stoner, [1965] 2014.

 

b) Förslag på titlar för den som vill läsa mer…

 

…om bildning, konstnärlig frihet och frågan om nytta:

Aisopos, Fabeln om myran och gräshoppan. I den gamla fabeln ställs frågan om vad som är arbete – att samla in mat för vintern eller att sjunga?

Jonas Andersson, ”Läsning mycket mer än bara nytta och nöje”, understreckare, Svenska Dagbladet, 2015.

Jonas Andersson, Med läsning som mål: om metoder och forskning på det läsfrämjande området, 2015.

Thomas Karlsohn, Originalitetens former: essäer om bildning och universitet, 2012.

Tomas Forser & Thomas Karlsohn (red.), Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter, 2013.

Katrine Marçal, ”Hägglunds klassiker en god idé”, ledarkrönika Aftonbladet, 2013.

Ola Sigurdson, ”De andras humorlöshet: om yttrandefrihet och satir”, artikel på dixikon.se.

Björn Wiman, ”Samma insinuationer drabbar hotade konstnärer”, kulturkrönika, Dagens Nyheter, 2015.

 

… om att läsa och om skrivkonsten:

Marguerite Duras, Att skriva, [1993] 2014.

Rita Felski, Uses of Literature, 2008.

Birgitta Holm, Språnget ut i friheten: om ögonblicket då konsten blir revolutionär, 2015.

Göran Hägg, Nya författarskolan, 2004, 2005.

Läsandets lust och magi, antologi med skönlitterära texter till hjälp att väcka läslust i klassrummet, 2012.

Bodil Malmsten, Så gör jag: konsten att skriva, 2012.

Alberto Manguel, En historia om läsning, 1999.

Naipaul, V.S., Att läsa och skriva: en personlig betraktelse, 2002, 2003.

Daniel Pennac, Som en roman: om lusten att läsa, 1995, 2000.