Madonnan och gycklaren är en inläst essä av Stina Otterberg som tar avstamp i en medeltida berättelse om gycklaren som står på händer inför jungfru Maria. Berättelsen har tolkats på olika vis genom tiderna. I Otterbergs läsning blir den en kritik av hur samtiden alltmer betraktar litteratur ur ett nyttoperspektiv. Utgiven av Teg Publishing.

tegpublishing-logo
kulturivast
vgotalandsregionen